Usage Statistics for www.wallner-win.com

Summary Period: February 2020
Generated 17-Feb-2020 03:21 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2020
Total Hits 831
Total Files 319
Total Pages 584
Total Visits 330
Total KBytes 3032
Total Unique Sites 290
Total Unique URLs 27
Total Unique Referrers 101
Total Unique User Agents 69
. Avg Max
Hits per Hour 2 74
Hits per Day 48 115
Files per Day 18 58
Pages per Day 34 69
Sites per Day 17 34
Visits per Day 19 29
KBytes per Day 178 584
Hits by Response Code
Code 200 - OK 38.39% 319
Code 302 - Found 21.30% 177
Code 404 - Not Found 40.31% 335

Daily usage for February 2020

Daily Statistics for February 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 41 4.93% 11 3.45% 33 5.65% 22 6.67% 22 7.59% 96 3.16%
2 66 7.94% 26 8.15% 46 7.88% 12 3.64% 22 7.59% 584 19.27%
3 115 13.84% 58 18.18% 69 11.82% 21 6.36% 22 7.59% 575 18.95%
4 38 4.57% 25 7.84% 33 5.65% 22 6.67% 26 8.97% 258 8.50%
5 63 7.58% 26 8.15% 41 7.02% 29 8.79% 34 11.72% 332 10.95%
6 33 3.97% 9 2.82% 19 3.25% 14 4.24% 20 6.90% 88 2.90%
7 38 4.57% 13 4.08% 31 5.31% 23 6.97% 24 8.28% 91 3.00%
8 40 4.81% 16 5.02% 27 4.62% 20 6.06% 27 9.31% 224 7.39%
9 75 9.03% 18 5.64% 66 11.30% 29 8.79% 32 11.03% 86 2.83%
10 34 4.09% 12 3.76% 24 4.11% 18 5.45% 22 7.59% 9 0.30%
11 35 4.21% 11 3.45% 21 3.60% 13 3.94% 23 7.93% 163 5.39%
12 47 5.66% 20 6.27% 39 6.68% 22 6.67% 26 8.97% 174 5.75%
13 42 5.05% 15 4.70% 27 4.62% 19 5.76% 24 8.28% 143 4.72%
14 56 6.74% 21 6.58% 34 5.82% 19 5.76% 26 8.97% 26 0.87%
15 32 3.85% 15 4.70% 26 4.45% 17 5.15% 19 6.55% 158 5.20%
16 69 8.30% 20 6.27% 41 7.02% 26 7.88% 31 10.69% 23 0.77%
17 7 0.84% 3 0.94% 7 1.20% 4 1.21% 4 1.38% 2 0.07%

Hourly usage for February 2020

Hourly Statistics for February 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 23 2.77% 0 6 1.88% 0 15 2.57% 0 5 0.15%
1 1 28 3.37% 0 10 3.13% 1 18 3.08% 0 7 0.24%
2 2 35 4.21% 0 13 4.08% 1 26 4.45% 1 17 0.55%
3 2 44 5.29% 0 9 2.82% 1 22 3.77% 9 161 5.31%
4 1 22 2.65% 0 10 3.13% 1 21 3.60% 0 7 0.24%
5 1 28 3.37% 0 14 4.39% 1 24 4.11% 5 79 2.61%
6 6 110 13.24% 2 48 15.05% 3 58 9.93% 47 793 26.16%
7 2 37 4.45% 0 15 4.70% 1 31 5.31% 5 92 3.03%
8 2 49 5.90% 0 10 3.13% 1 23 3.94% 0 8 0.28%
9 2 40 4.81% 0 13 4.08% 2 36 6.16% 9 155 5.13%
10 2 37 4.45% 0 14 4.39% 1 26 4.45% 9 161 5.30%
11 1 21 2.53% 0 10 3.13% 1 18 3.08% 5 79 2.61%
12 0 13 1.56% 0 6 1.88% 0 9 1.54% 0 4 0.14%
13 1 21 2.53% 0 8 2.51% 0 16 2.74% 5 86 2.83%
14 2 40 4.81% 1 22 6.90% 2 38 6.51% 2 28 0.93%
15 1 25 3.01% 0 7 2.19% 0 12 2.05% 0 5 0.18%
16 1 27 3.25% 0 11 3.45% 1 19 3.25% 10 171 5.66%
17 1 21 2.53% 0 9 2.82% 0 15 2.57% 1 14 0.45%
18 1 32 3.85% 1 18 5.64% 1 27 4.62% 15 253 8.34%
19 5 85 10.23% 2 42 13.17% 3 65 11.13% 39 668 22.04%
20 2 34 4.09% 0 9 2.82% 1 25 4.28% 1 13 0.44%
21 2 34 4.09% 0 9 2.82% 1 23 3.94% 9 151 4.97%
22 0 13 1.56% 0 3 0.94% 0 9 1.54% 4 71 2.34%
23 0 12 1.44% 0 3 0.94% 0 8 1.37% 0 2 0.08%

Top 27 of 27 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 246 29.60% 158 5.21% /
2 11 1.32% 78 2.57% /stats/
3 8 0.96% 655 21.62% /stats/usage_202001.html
4 7 0.84% 564 18.59% /stats/usage_201912.html
5 6 0.72% 445 14.67% /stats/usage_201911.html
6 4 0.48% 259 8.53% /stats/usage_201908.html
7 4 0.48% 276 9.11% /stats/usage_201909.html
8 4 0.48% 290 9.58% /stats/usage_201910.html
9 4 0.48% 230 7.58% /stats/usage_202002.html
10 3 0.36% 1 0.02% /icons/folder.gif
11 2 0.24% 0 0.01% /icons/blank.gif
12 2 0.24% 4 0.15% /stats/ctry_usage_201910.png
13 2 0.24% 7 0.23% /stats/daily_usage_201910.png
14 2 0.24% 4 0.14% /stats/hourly_usage_201909.png
15 2 0.24% 5 0.17% /stats/usage.png
16 1 0.12% 2 0.07% /stats/ctry_usage_201908.png
17 1 0.12% 2 0.07% /stats/ctry_usage_201909.png
18 1 0.12% 2 0.07% /stats/ctry_usage_201911.png
19 1 0.12% 2 0.07% /stats/ctry_usage_201912.png
20 1 0.12% 3 0.10% /stats/daily_usage_201908.png
21 1 0.12% 4 0.12% /stats/daily_usage_201909.png
22 1 0.12% 3 0.11% /stats/daily_usage_201911.png
23 1 0.12% 4 0.13% /stats/daily_usage_201912.png
24 1 0.12% 2 0.07% /stats/hourly_usage_201908.png
25 1 0.12% 2 0.07% /stats/hourly_usage_201910.png
26 1 0.12% 2 0.07% /stats/hourly_usage_201911.png
27 1 0.12% 2 0.07% /stats/hourly_usage_201912.png

Top 10 of 27 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 8 0.96% 655 21.62% /stats/usage_202001.html
2 7 0.84% 564 18.59% /stats/usage_201912.html
3 6 0.72% 445 14.67% /stats/usage_201911.html
4 4 0.48% 290 9.58% /stats/usage_201910.html
5 4 0.48% 276 9.11% /stats/usage_201909.html
6 4 0.48% 259 8.53% /stats/usage_201908.html
7 4 0.48% 230 7.58% /stats/usage_202002.html
8 246 29.60% 158 5.21% /
9 11 1.32% 78 2.57% /stats/
10 2 0.24% 7 0.23% /stats/daily_usage_201910.png

Top 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 246 29.60% 217 87.85% /
2 11 1.32% 7 2.83% /stats/
3 8 0.96% 6 2.43% /stats/usage_202001.html
4 7 0.84% 5 2.02% /stats/usage_201912.html
5 6 0.72% 4 1.62% /stats/usage_201911.html
6 4 0.48% 2 0.81% /stats/usage_201908.html
7 4 0.48% 2 0.81% /stats/usage_201909.html
8 4 0.48% 2 0.81% /stats/usage_201910.html
9 4 0.48% 2 0.81% /stats/usage_202002.html

Top 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 246 29.60% 215 88.11% /
2 8 0.96% 7 2.87% /stats/usage_202001.html
3 11 1.32% 5 2.05% /stats/
4 7 0.84% 5 2.05% /stats/usage_201912.html
5 6 0.72% 4 1.64% /stats/usage_201911.html
6 4 0.48% 2 0.82% /stats/usage_201908.html
7 4 0.48% 2 0.82% /stats/usage_201909.html
8 4 0.48% 2 0.82% /stats/usage_201910.html
9 4 0.48% 2 0.82% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 101 Total Referrers
# Hits Referrer
1 584 70.28% - (Direct Request)
2 37 4.45% http://wallner-win.com
3 11 1.32% http://wallner-win.com/
4 5 0.60% http://wallner-win.com/wp-login.php
5 4 0.48% https://tasmed.ru/citsongaid_sehcraeser/ajifargonegtner/index_dilpt25_dicer1050.html
6 2 0.24% http://arabophil.best/
7 2 0.24% http://extraessentially.best/
8 2 0.24% http://prookhotu.ru/category/oxota-na-pernatuyu-dich
9 2 0.24% https://avtocarsp.ru/gonka-formuly-e-vpervye-proydyot-v-dzhaka/
10 2 0.24% https://avtocarsp.ru/mozhno-li-stavit-svetodiodnye-led-lampy/
11 2 0.24% https://bestwebber.ru/obnovlenie-iadra-centos-7/
12 2 0.24% https://bestwebber.ru/sistemy-monitoringa-servera-linux/
13 2 0.24% https://cumir.ru/yulij-zhukovskij
14 2 0.24% https://ekb.v-doc.ru/clinic/medskanrf
15 2 0.24% https://ilovediscovery.ru/golye-i-napugannye-03-sezon-12-serija
16 2 0.24% https://ilovediscovery.ru/iz-chego-eto-sdelano-11-sezon
17 2 0.24% https://ilovediscovery.ru/page/iskrivlenie-vremeni-1-sezon-5-seriya-5-vypusk
18 2 0.24% https://ilovediscovery.ru/page/smertelnyy-ulov-4-sezon-9-seriya-sezon-shtormov
19 2 0.24% https://krd.v-doc.ru/efgdc
20 2 0.24% https://med-bolnica.ru/qa/kakie-domashnie-sredstva-dlya-kolena-beguna/
21 2 0.24% https://med-tutorial.ru/clinics/item/3331229/
22 2 0.24% https://med-tutorial.ru/clinics/item/3562581/
23 2 0.24% https://med-tutorial.ru/m-lib/b/book/860248153/386
24 2 0.24% https://moypodrostok.ru/perexodnyj-vozrast-2/vospitanie-podrostka-malchika-v-perexodnom-vozraste.html
25 2 0.24% https://moypodrostok.ru/polovoe-sozrevanie/menstruatsiya-u-devochek.html
26 2 0.24% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/metodika-lecheniya-alkogolizma-u-podrostkov.html
27 2 0.24% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/problema-kureniya-podrostkov-puti-recsheniya
28 2 0.24% https://moypodrostok.ru/problemi-podrostkov/problemyi-podrostkov-narkomaniya-sposobyi-borbyi
29 2 0.24% https://moypodrostok.ru/psishologiya-podrostka/psishologia-trudnogo-podrostka-pochemu-on-takoy
30 2 0.24% https://moypodrostok.ru/rasskazyi-dlya-podrostkov/rasskazyi-o-zhizni-samyiy-smelyiy-muzhchina-iz-vseh-kogo-ya-znala

Top 15 of 69 Total User Agents
# Hits User Agent
1 121 14.56% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 79 9.51% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
3 74 8.90% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)
4 54 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
5 40 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
6 38 4.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11) AppleWebKit/601.1.27 (KHTML, like Gecko) Chrome/47.0.2526.106 Safari/601.1.27
7 36 4.33% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
8 34 4.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 33 3.97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 25 3.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0
11 22 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 22 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
13 21 2.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 19 2.29% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
15 15 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for February 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 831 100.00% 319 100.00% 3032 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21